(07/08/18) AGOSTO MESSINESE 2018

  IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMNENTI DELL’AGOSTO ME...
Leggi tutto...

(03/08/18) Il botto

  di Paolo Ullo La scusa magna, suprema, per rinunci...
Leggi tutto...

(15/07/18) Sulle rive dello stretto

alba4 Hai mai udito il silenzio? Vieni sulle rive dello ...
Leggi tutto...

(13/07/18) Il Festino di Santa Rosalia a Palermo

Il Festino di Santa Rosalia (u fistinu in siciliano) si ...
Leggi tutto...
Divertimento Poetico Siciliano
AddThis Social Bookmark Button

Liberamente tratto dalla prima satira Di Quinto Orazio Flacco di Dino Vadalà

 

 • Pirchì o Mecenati,
  Mai di lor sorti sentu
  L’omini  appagati,  
  Sia che ‘ppi so talentu
  L’abbianu scigliuta,
  O ‘ppi ‘nu stranu  eventu
  Du ciel saria caduta.


  Vannu inveci ludannu
   A Chiddi ch’autru fannu.


  “ Beatu si tu mércanti”
  Trona lu surdatu
  Ccù l’ossa scricculanti
  Ppi quantu n’ha passatu.


  E quannu  cchiù violenti
  Infurianu i  Libecci,
  chi grida trepidanti
  lu poviru mircanti?


  “ Megghiu  essir surdatu,
  Cchiuttostu che ‘ppi mari
  Du ventu sbattuliatu!
  ‘Nton coppu veni morti
  O ti rifai la sorti!”


  Chi dici l’avvocatu
  For d’ura ruspigghiatu
  A chiddu di campagna
  Chi la so porta scugna?
  “ Città  e camurria,
  Megghiu è la fatturia”.


  E cu du so casali
  Parti di bon matinu
  ‘ppi andari  ai tribunali,
  Essiri cittadinu
  Vurria dintra ‘u so cori.


  E quanti di sti fatti
  Ti ‘nni putria cuntari
  E tu putristi diri:
  “A unni vuoi parari?”


  Vegnu  e mi spiegu dunca:
  Peracasu mittendu
  Che un diu ddà su regnanti
  Sti paroli sintendu,
  di surdatu e mercanti,
  ci sfirria d’esaudir,
  iddi accussì diria:

   
  “ Iam faciam quod vulitis!


  Tu fosti un dur soldato?
  Immantinentemente
  Diventerai mercante;
  Jureconsultu eri?
  Or contadin sarai.
  Heia Heia! Quid statis?


  Stu scanciamentu i robbi
  Ora cchiù non v’aggrada?
  Chista è vera malcrìanza
  Sèntiri cchiù non vogghiu
  Questa vostra lagnanza!
  E ‘ppu restu di jorna,
  rumpitivi li corna!”


  Ma or gli scherzi o bandu,
  ancu si cu ‘nni vieta
  ‘u veru dir ‘bbàbbiandu!


  ‘Ppi quali intentu raru
  Fannu i faticuri:
  surdatu e marinaru,
  vinaru e zappaturi?
  ‘Ppi truvari da vecchi
  La robba dintra i sacchi!


  Comu ‘nta favuledda
  Chi narra alla genti
  Di la furmiculedda
  Quantu è prividenti,
  E porta ‘nta l’acervu,
  ccu duru so travagghiu
  chiddu chi ‘nta l’unvernu
  a fa campari megghiu.


  E quannu l’Acquarìu,
  che appena ripartìu,
  l’annu novu amareggia,
  saggia idda s’azzicca
  sicura ‘nta so mecca
  ‘ccussì si cumpania
  tutta a so mercanzia.


  Ma a vui ‘ncavagnaturi
  Chi mai siti contenti  
  D’arraccattar dinari,
  Non vi ci poti nenti:
  né l’unvernu friddusu,
  o la calura estiva,
  né mari timpistusu
  o guerra distruttiva,
  sempri  assicutandu
  cu sordi cchiù di vui 
  ancor ‘nni sta cugghiendu!


  Giuva scavar ‘na fossa
  ‘ppi metterci dinari
  Ca  un assi si riduciun
  Quannu ‘i cunsumirai ?


  E allor, dimmi a qual cacchiu
  Ti servi quest’ammucchiu?


  Chi ci ‘nni può futtìri
  A cu  filici campa,
  d’arari centu iùgeri
  o ‘na piccitta ràsula.


  Soàvi cosa è certa,
  livar da un grand’ammassu;
  Ma si ‘na eguali parti
  Anch’io cavari possu
  Da cchiù scarsa catasta,
  pirchì li to’ granài,
  cchiù di li me cannistri
  chiuttostu loderai ?


  A cu ci piaci bìviri
  Oltri la so’ misura
  L’Ofantu ‘u può travùlgiri
  Senza mi si ‘nn’adduna;
  mentri cu s’accuntenta
  di chiddu chi ci basta,      
  non bivi acqua limusa
  e si godi la vita.


  Dill’omini gran parti,
  Di cupidigia prisa
  Dici ccu voci forti:
  “ Nenti è mai abbastanza,
  pirchì ognunu vali
  quantu è la so sustanza.”


  Chi fari a un di chisti?
  Cundannarlu a ristari
  Un miseru ‘nn’ abbasti!


   Comu quel tal d’Ateni,
  Tantu spilorciu e riccu,
  Si ‘nni futtia un cacchiu
  Zoccu d’iddu dicìunu
  Taluni maldicenti;
  E a  iddi sprizzanti
  Accussì rispunnia:
  “ Solu li me denari
  Mi dannu gudimentu,
  M’ascialu a talìari
  dintra li me forzieri!”


  ‘Nna favula ‘nni cunta
  Di Tantalu l’avaru,
  Chi ‘ppi gran fami smunta
  avia la so persuna,
  e ‘dda siti avvilutu
  ancor ‘cchiù era ‘mpizzatu.


  A ccu ci ridi sròligu!
  Ccu  lu nomi scancìatu
  Stu perfidu castigu,
  supra di ‘ttia è cuciutu.


  A bucca aperta giaci,
  ‘nte sacchi ricugghìuti
  E nun ci pensi a spénnirli
  e ti li vuoi a guardari 
  comu quadri ‘mpizzati
  ‘mmi non ti fai rubari.


  Legumi, vinu e pani
  voli matri natura
  ‘ppi ogni so’ creatura,
  si fussi d’issi priva,
  saria assai scunsulàta!


  Notti e jornu vigghiandu 
  Menzu mortu ‘ppu scantu:
  I ladruni  aspittandu
  Chi si fùttunu a roba;
  chi focu devastanti
  Bruciria la casa.


  sti cosi aju ragiùnatu,
  megghiu essirni esintatu!
  E si un malannu poi
  Supra a ‘ttia sta sprucchiannu
  Hai cu ti dà cunfortu,
  ‘Ppi non finìri mortu?


   Mugghieri si ‘nni futti,
  lu figghiu si ‘nni sbatti,
  E  aspetta lu vicinu
  chi prestu l’occhi chiudi ,
  tantu di ‘ttia su stufi!


  Ora ti meravigghi
  Si nuddu ti cunsìdira,
  Ma dimmi a beddu cori:
  Ti meriti l’affettu
  Si la ricchezza poni
  Sempri davanti a tuttu?


  E ‘nsumma , ora basta
  Ca smania di guadagnu,
  quannu cchiù du duvutu
  dinari ‘nna summatu,
  poviru nun sarai
  ‘nton vìdiri e svidìri.


  D’accrisciri dinari
  Sta frenesia allista,
  chiddu chi tu vulivi
  ormai  avutu l’hai,
  Annunca amicu miu,
  sai comu ti cummini?


  Comu quel tal Ummìdiu:
  Riccu quant’un nababbu
  La so munita d’oru
  Cuntava a staiàti,
  Quannu a un certu puntu,
  ‘na fimmina spucchiusa
  -Magari un po’ jarusa –
  Comu la figghia i Tindaru,
  Ca scuri lu tagghiò ,
  Spaccannulu a mità.


  Tu allur putristi diri:
  Dimmi comu a campari!
  Comu Neviu u spilorciu,
  O comu Nomentanu
  Veru scialacquaturi?


  Ci sta ‘nna via di menzu,
  ‘Na misura ‘nte cosi,
  Cunfini stabiluti
  Signati du bon sensu,
  Oltri li quali certu,
  Di ‘na parti o n’autra
  Non puoi truvaru u giustu.


  E ‘ppi fartilu sèntiri
  In latinu perfectu:
  Nequit  rectu consistere.

   
  Ma doppu stu sproloquio
  Mi pari chi turnammu
  Di unni ‘nni partemmu,
  Ccù dubbiu ‘nta  la menti
  D’aviri  già sfiancatu
  Di tutti la pacenza.


  E ‘ppi chiudiri a sàtira
  Del grande pinsaturi
  Quintu Flaccu Orazìu
  -Spirandu chi di iddu
  ‘Non ‘nni fici straziu –
  Lassatimi aggiungiri
  N’autra sula quartina:
  All’usu sicilianu,
  ‘ppi strinciri ‘u concettu
  Prima chi mi ricettu:

  ‘U picca chi ‘nni tocca,
  Facemulu abbastari,
  Chi tantu l’eccedenti,
  Spessu nun servi a nenti.

 • Dino Vadalà

  Messina 12.03.2010

  Riveduta il 17.01.2013

   

   

   


      


 
copyright 2011 messinaierieoggi - Testi e fotografie di Pippo Lombardo
grafica sito web by mindtheSign

Utilizziamo i cookie per migliorare la navigazione sul nostro sito web. Continuando a navigare su questo sito web o cliccando su ACCETTO, acconsenti all'uso dei cookie. - Cookie Policy.

Accetto l'utilizzo dei cookies su questo sito.