Innamurati

preghiera-sanvalentino-201802131531381.jpg

 • Com'è beddu lu mari stamatina!
  Turchinu e sunnulentu, e ù mè amuri
  si dondola cù mmia.
  U cielu pari n'a cuperta votiva.
  Nnatamu vicini e nn'amurati.
  Idda è 'na gioia
  a vidirla chi saitta n'tra l'ondi
  e iò chi curru e a strinciu forti ammia.
  Semu suli e tuttu l'universu
  pari misu dda sulu pì nnui.
  Sugnu distrattu da tutta à sò biddizza
  ohh disgraziatu oh spruvvidutu
  comu potti essiri accussì imprudenti!!
  E' troppu taddu, è troppu taddu!!
  ….Sentu luntanu
  n'ù rombu di muturi!...
  m'attirrisciu!!
  pigghiu à mè cumpagnedda
  e scappu intra à l'ondi.
  Curremu curremu curremu.
  A schiuma ianca dì l'ondi mi cunfunni.
  Nun sentu chiù ù sò corpu accanto ammia
  mi votu mi rivotu à ceccu cù l'occhi
  à ceccu cù ù mè corpu!!
  dispiratu sugnu dispiratu.
  Mi mettu nt'ò menzu di sta guerra
  si mè bedda sirena fui, fui, fuiiiiii!!.
  Nenti cì po'.
  Arruvaruuuuuu!!!!.
  Fraguri di vuci e di muturi.
  Vidu saittari n'à lama china ì suli.
  Vidu l'ù mari inchirisi dì russu.
  A mè bedda cumpagnedda
  strascinata e scunquassata
  scappa ò mè abbrazzu!!
  Pazzu, curru vessu à barca.
  Ma già idda è già à pennuluni idda!….
  …..non chiù sirena ntò mari.
  E sulu lacrimi ….cunfunnuti
  tra ù russu di lu mari.
  Elvira@Bordonaro.

Menu Video

Gallerie Fotografiche

Il Santo del giorno

Santo del giorno

san francesco d'assisi pastore e martire