Megghiu sulu…

Comu 'nu passareddu abbannunatu

di la cumpagna soi, senza ragiuni,

mi sentu sulu sulu e scunfurtatu

e passu lu me' tempu 'nta 'na gnuni.

 

Fineru li rispetti e li primuri:

nenti cchiù sugnu, cosa di ittari;…

i gioi s'i scurdaru e i mè duluri

e penza sulamenti li dinari.

 

Scurri la vita tristie senza amuri

pi mia non c'è cchiù nenti di spirari,

fineru li carizzi, e tutti l'uri

non sacciu a quali santu m'è vutari.

 

Certu accussì non po’ cuntinuari

'sta vita amara, e pregu lu Signuri  

li sentimenti mi ci fa canciari

e mi ritorna a mia senza rancuri.

 

Si u ciriveddu poi non è canciatu:

mugghi sulu chi mal'accumpagnatu.

 

 

Leopoldo Siricio

 

Menu Video

Gallerie Fotografiche

Il Santo del giorno

Santo del giorno

san francesco d'assisi pastore e martire