Lu Salvaturi

di Filippo Scolareci

 

Un bellu iornu, lu Patreternu si giravu attornu
e visti chi lu munnu si stava sempri chiù pirdennu,
ma prima ca si ripitissi, nautra babeli ca so turri,
senza perdiri chiù tempu, vosi mannari lu Salvaturi.

Scigliu na notti fridda ma tantu asciutta
e lu fici nasciri intra ’na bedda rutta,
vicinu c’era genti di tutti li ceti e di tutti li razzi,
niri, ianchi, mircanti, viaggiaturi ricchi e scalzi.

I cieli di lu firmamentu, si schiareru all’impruvvisu
e comu per incantu, l’anciuli di lu paradisu,
si misuru a cantari svigghiannu tutti quanti,
puru a chiddi ca stavunu centu leghi distanti.

Delegati di nu messaggiu “pi tutti li figghi soi”,
“Alleluia, alleluia, gloria in excelsi Dei,”
annunciaru cu forza a lu munnu interu,
ch’era arrivatu lu figghiu di lu Diu veru.

Tanta e tanta genti s’avviau pi la strada,
chi sempri addivitavu chiù populata,
lu fattu, si diffunnivu dall’ura in poi
e ci purtaru subitu l’asinu e puru lu boi.

E non fu propriu necessariu dumannari,
qual’era lu giustu sentieru da pigghiari,
Tutti appressu a li maghi pi la via,
ca siguivunu fiduciosi, la bedda prufizia.

Saggi, piccaturi e uomini di buona creanza,
ci purtarunu doni, amuri e tanta onoranza,
s’avvicinaru silenziusamenti in punta di pedi,
e finalmenti li su cori erunu tutti quanti cheti.

E vaddannu ammirati, lu figghiu di Maria,
cantaru tutti in coru, evviva è arruvatu lu Messia.