U ciàuru d'a casa

Dilicatu comu 'u suspiru
putenti cchiù d'ù prufumu
di tutti i ciuri
d'u munnu sanu,
è 'u ciàuru d'a casa.
Ciàuru spiciali
c'u senti l'omu
quannu tonna d'u travagghiu,
vaddannu mugghieri e figghi.
'A sira
dopu 'a festa d'u manciari,
dommunu i figghioli
ccù l'ali ò pettu:
pari c'unu è 'n chesa
ccu l'anciuli
Tannu mi scantu.