Dialettu, ‘nto me’ cori e ‘nto me’ pettu

Oh terra di Cariddi, cara e duci,

a tia vaiu purtannu la me’ ‘bbuci

e mentri vaddu l’unni dù to’ mari,

d’a nostra lingua ti vegnu a parrari.

Oh lingua di li nostri antichi patri,

unni i palori, comu latti ‘i matri,

foru gileppu ‘i tantu ‘nsignamentu,

picchì ti ‘stai piddennu all’acqua e o’ ventu?

 

Tutti i to’ figghi sù pueti rari,

chi amuri dannu cù lu to’ parrari,

e tantu è lu caluri e ‘a simpatia,

chi ognunu dici: “Beddha, sì pì mia!”

Facemulu parrari ‘stu dialettu,

signu d’amuri e di tantu affettu,

pì ‘sta città chi non ha ‘cchiù valìa

e di chisti e di chiddhi è in balìa.

 

Tu sì terra ‘i pueti e cantarini,

unni la zagra di li mannarini,

unni li versi, assemi a li canzuni,

un paradisu fannu d’ogni ‘agnuni.

Parramu a’ missinisa, pì favuri!

‘A storia dù dialettu, ‘nni fa onuri!

Ci sù figghioli chi mancu lu sannu

e a picca, a picca, poi si va scuddannu!

 

Dialettu! Sì vampa chi ‘ddhuma li cori

e di pueti to’, mai nuddhu mori.

Tu ‘nni quaddii, ‘nte ‘bbrazza ‘nni pigghi,

comu ‘na matri chi ‘ddhatta i so’ figghi!

 

Filippo Panarello