A tia, Missina cara

Oh terra di pueti e cantarini,

‘unni la zagra di li mannarini,

‘unni li versi, assemi a li canzuni,

un paradisu fannu d’ogni agnuni.

Tu sì un giardinu chinu d’ogni ciuri,

‘unni ogni cori canta a lu so’ amuri.

Tu sì ‘a ‘cchiù beddha, fra tutti li beddhi,

chi dugna gioia puru e’ povireddhi.

 

Oggi, però, non sì chiddha ‘i ‘na vota!

‘Nni pari stanca e si girau ‘a to’ rota!

E li to’ figghi, ditti li “buddhaci”,

pari chi divintaru ‘cchiù ‘ncapaci!

E quannu ‘a terra si metti a trimari,

tuttu suppotti e non ti fai ‘strammari,

e di ‘sta terra, ditta “ballarina”,

sempri ‘cchiù nova nasci tu, o Missina!

 

Brinnisi fazzu a tia, Missina cara,

un tempu duci ed oggi accussì amara!

Nostra è ‘a to’ pena e puru li to’ affanni

e ‘u cori è chinu di duluri ranni.

Trova lu modu ‘i dariti da fari

e si oggi ‘gghiutti ‘sti buccuni amari,

fallu pì nui chi ti vulemu beni:

svigghiti e ‘gghetta a ‘mmari ‘sti to’ peni!

 

Filippo Panarello